full screen background image

Zekhethelo

674

Zekhethelo

X2

sawubona mathandana wami,

sawubona my toffolux,

zint’ezikhala kamnandi,

ngabe usaphila yini themba lami.

 

X2

ngakubiza washalaza themba lami

izinyembezi zagcwala amehlo,

umangikonile ngitshele ngixolise khona manje.

(chorus)

X3

cha luth’awungonanga,

ngicasulw’omakhelwane bami,

umabebon’ufika ngemoto bangibiza ngeseqamgwaqo.

 

X3

uthando yint’ekhona

wuthando intekhona, angeke ngikulahle

ngithembele kuwe zekhethelo.

 

Leader.

X2

zekhethelo thembalami

singamane silale emahhotela,

uma kuwuwkuthi omakhelwa sebekuzonda ngenxa yami.

ngingamane ngizikhiphe izinkomo zamalobolo,

ngingamane ngiwakhiphe amabheka azolobola.

 

X2

zekhethelo zekhethelo, umoya wami awukhululekanga,

uma ngibon’ukhala kanjena, awuthula sthandwa sami.

 

Chorus.

X3

cha luth’awungonanga,

ngicasulw’omakhelwane bami.

umabebon’ufika ngemoto,

bangibiza ngeseqamgaqo.

 

Comments

comments